Naujas nesusipratimas – lapkričio 5-oji

Russia Today

Tikras nesusipratimas buvo ta lapkričio 5-oji. Geras filmas ‘V for Vendetta‘ apie neperšaunamas idėjas ir laisvę įkvėpė Russia Today ir kairiuosius anarchistus. Protestuose jie teigia norintys, kad juos valdžia paliktų ramybėje. Jie nori daugiau privatumo ir interneto laisvės. Tai yra gerai, tačiau kodėl jie tuo pat metu protestuoja už išlaidavimą socialiniam ,,teisingumui“ įvykdyti ir prieš taupymą?

Kažko nesuprantu: nenori, kad valstybė kištųsi į jų gyvenimus reguliuodama, bet nori, kad valstybė suteiktų daugiau ekonominių naudų, o tai reiškia daugiau perdalintų, labiau reguliuodama. Nenori valstybės reguliavimo, bet nori valstybės reguliavimo. Hm, kažkas ne taip.

O Russia Today tai puikiai tinka į pirmos svarbos naujienas. Įdomu, kaip pačiai su interneto ir žodžio laisve?

http://rt.com/news/202659-global-million-mask-march/
http://rt.com/news/202639-anonymous-power-down-regimes/